Alegeri Prezidentiale 2019

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 se vor aplica noi prevederi pentru exercitarea dreptului de vot.

Modificările cele mai importante constau în:

Desfășurarea votării în străinătate pe durata a 3 zile (vineri intre orele 12.00 – 21.00, sâmbătă și duminică între orele 7.00 – 21.00);

Exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se află la rând în afara sediului secției de votare până la ora 23:59;

Introducerea votului prin corespondență;

Organizarea, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă, de secţii de votare pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care au optat să voteze cel puţin 100 de alegători, prin înregistrarea acestora în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente;

Stabilirea numărului membrilor din biroul secției de votare la 9, cu posibilitatea majorării, dacă este cazul, prin decizie a președintelui biroului secției, la 15 membri; membrii secțiilor de votare nu mai necesită avizul Autorității Electorale Permanente ca experți electorali; toți membrii secției de votare vor îndeplini și atribuțiile specifice operatorilor de calculator;

Președinții și locțiitorii secțiilor de votare vor fi desemnați de șefii de misiuni;

Listele electorale suplimentare din străinătate se vor genera automat în mod electronic, alegătorii urmând a semna pe un dispozitiv electronic atașat terminalului informatic de utilizare a SIMPV.

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019

Vot tradițional la oricare secție de votare

Cu privire la această modalitate de exercitare a dreptului de vot, subliniem că, pentru acest scrutin, AEP oferă posibilitatea cetățenilor români de a solicita înființarea/organizarea unei secții de votare. Solicitarea presupune înregistrarea în Registrul electoral administrat de Autoritatea Electorală Permanentă (https://www.votstrainatate.ro/) cu opțiunea votului la o secție de votare care poate fi organizată la cererea a cel puțin 100 de alegători înregistrați în Registrul electoral.

Vot prin corespondență

Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență este necesară înregistrarea pe portalul creat și administrat de Autoritatea Electorală Permanentă

(https://www.votstrainatate.ro/)

Subliniem că este obligatorie înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ pentru a putea vota prin corespondență sau pentru a putea vota la o secție de votare înființată ca urmare a cererii a cel puțin 100 de alegători înregistrați.

Detalii cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor de înregistrarea pe platforma https://www.votstrainatate.ro/

Votul tradițional la secția de votare

Cetățenii români aflați în străinătate în perioada alegerilor pot vota la oricare secție de votare ce va fi organizată în străinătate, în baza unui act de identitate românesc, valabil în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, carnetul de serviciu militar.

Pentru a-și exercita dreptul de vot cetățenii români trebuie să aibă 18 ani, împliniți în ziua alegerilor inclusiv.

Se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care va semnala cazuri deosebite precum:

  • alegătorul nu a împlinit 18 ani
  • alegătorul are drepturile electorale interzise
  • alegătorul a mai votat la același scrutin
  • alegătorul figurează că a votat prin corespondență

Alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care asigură scanarea acestora sau introducerea manuală a datelor personale ale alegătorilor în SIMPV.

Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în SIMPV, iar alegătorii vor semna pe un dispozitiv electronic.

Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise pe durata a 3 zile (pentru fiecare tur):

  • Vineri intre orele 12:00 – 21:00
  • Sâmbătă între orele 7.00 și 21.00
  • Duminica între orele 7.00 și 21.00

Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59.

Înregistrarea pentru votul prin corespondență

Pentru a putea vota prin corespondență, alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător prin corespondență, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/.

Data limită pentru înscrierea ca alegător prin corespondență este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).

Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător prin corespondență este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate, precum și o copie/fotografie a documentului care atestă dreptul de ședere în străinătate.

Lista documentelor eliberate de autoritățile străine care atestă dreptul de ședere este cuprinsă în Ordinul MAE nr. 500/2016 (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_ordinul_500_forma_consolidata.pdf)

După înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ alegătorul va primi un e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă, cu un link de confirmare în vederea înregistrării și finalizării cererii. Atenție, linkul de validare este valabil doar 24 de ore!

După ce Autoritatea Electorală Permanentă înregistrează cererea alegătorului, va verifica informațiile furnizate și va trimite alegătorului un nou e-mail de finalizare a cererii de înregistrare ca alegător prin corespondență.

Cetățeanul român cu drept de vot care s-a înregistrat ca alegător prin corespondență va primi la adresa furnizată toate documentele necesare pentru votul prin corespondență, precum și instrucțiuni de completare și transmitere a votului (pentru ambele tururi ale alegerilor).

Alegătorul care se înregistrează pentru votul prin corespondență are două opțiuni pentru a trimite plicul cu votul său:

  • în România (plicul este autoadresat și nu implică un cost suplimentar) sau
  • la misiunea diplomatică din țara în care se află, personal sau prin poștă (urmând ca alegătorul să suporte costurile).

ATENȚIE! Alegătorul care optează pentru votul prin corespondență trebuie să se asigure că trimite (în România sau la misiunea diplomatică) plicul cu votul său în timp util, astfel încât el să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență cel mai târziu cu 3 zile înaintea alegerilor, plicurile sosite după această dată fiind anulate.

IMPORTANT! Alegătorii care optează pentru votul prin corespondență vor primi notificări pe e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă dacă opțiunea lor de vot a fost înregistrată sau nu de biroul electoral pentru votul prin corespondență. Dacă votul lor nu a fost înregistrat la biroul electoral pentru votul prin corespondență, vor putea să voteze la orice secție organizată în străinătate.

Alegătorii care se înregistrează ca alegător prin corespondență vor fi înscriși pe listele electorale permanente pentru votul prin corespondență.

Procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro

Înregistrarea pentru solicitarea înființării unei secții în statul/localitatea de domiciliu/reședință

Cetățeanul român cu drept de vot care se va afla în străinătate în ziua votării, indiferent de motiv, poate solicita organizarea unei secții de votare în localitatea și statul unde vrea să voteze.

Pentru a solicita înființarea unei secții de votare alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător în străinătate, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ .

Data limită pentru înscrierea ca alegător în străinătate este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).

Pentru localitățile sau grupurile de localități în care s-au înscris în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cel puțin 100 de alegători cu opțiunea înființării unei secții de votare se organizează una sau mai multe secții. Lista acestor secții de votare este stabilită de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza înregistrărilor din https://www.votstrainatate.ro/.

Dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secția consulară sau institutul cultural se înregistrează în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ mai puțin de 300 de alegători, aceștia vor fi arondați la secția de votare de la ambasadă/consulat/ICR.

Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător la o secție din străinătate este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate.

Alegătorul care s-a înregistrat pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cu solicitarea de înființare a unei secții de votare poate vota, la alegerile prezidențiale, și la altă secție organizată în străinătate, nu doar la cea înființată ca urmare a cererii acestuia.

Alegătorii care se înregistrează în Registrul electoral ca alegător în străinătate vor fi înscriși în listele electorale permanente din străinătate.

Procedura de înregistrare ca alegător la o secție de votare din străinătate este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.

Pentru clarificarea aspectelor necesare privind votul în străinătate la alegerile prezidențiale 2019, cetăţenii români având reşedinţa sau domiciliul în SUA se pot adresa Ambasadei României la Washington: e-mail: washington@mae.ro, telefon: 202 986 6973.